Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, June 29, 2009

Majlis Sambutan Pelajar Baru Sarjana Muda Peringkat FPBU

29 Jun 2009- Fakuti pengajian Bahasa Utama (FPBU) telah mengadakan majlis sambutan pelajar-pelajar baru sesi akademik 2009/2010. Program tersebut melibatkan seramai 129 oarang pelajar baru dan seramai lebih kurang 20 orang urusetia yang terdiri daripada pelajar dan kakitangan FPBU. Program tersebut telah bermula pada pukul 8.30 pagi dan berakhir pada pukul 4.00 petang.


Objektif progran tersebut adalah bagi memberi maklumat berkenaan pengajian yang bakal dilalui oleh pelajar-pelajar baru di FPBU. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengeratkan ukhwah antara pelajar baru dan juga anggota keluarga FPBU yang terdiri daripada kakitangan dan pensyarah FPBU serta pelajar senior. Program ini juga diharapk mampu menambah eratkan ukhwah sesama pelajar baru itu sendiri.

Majlis tersebut terbahagi kepada 3 sesi. Pada sesi pertama yang bermula pada pukul 8.30 pagi, pelajar-pelajar baru telah berkumpul di Dewan Kuliah Pusat 3 bagi majlis penyerahan kad matrik pelajar. Pada sesi yang berikutnya, pukul 11.00 pagi program diteruskan dengan majlis ramah mesra bersama pensyarah-pensyarah FPBU. Pada sesi tersebut Prof Madya Basha, Pemangku Dekan FPBU telah menyampaikan ucapan beliau. Dalam ucapannya, beliau mengalu-alukan kedatangn pelajar-pelajar sebagai sebahagaian daripada ahli keluarga FPBU. Beliau juga berharap dengan kehadiran pelajar-pelajar tersebut mampu memberi kesan yang positif terhadap FPBU.

Selain itu, pada sesi tersebut juga, pelajar telah diberi taklimat berkenaan pengajian yang bakal mereka ikuti pada masa akan datang berdasarkan kursus yang dipilih. Setakat ini, FPBU hanya menawarkan dua program iaitu Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunkasi dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam. Taklimat pengajian telah dimulakan oleh Dr. badrul Munir, Ketua Program Bahasa Arab diikuti dengan Dr. Azizi, Ketua Program Pendidikan.

Sesi berikutnya disambung selepas rehat dan solat pada pukul 2.00 petang. Sesi kali ini dikendalikan oleh pelajar senior yang berperanan sebagai fasi dalam sesi tersebut. Selain untuk mengeratkan ukhwah sesama pelajar, sesi ini juga berperanan untuk megumpulkan maklumat maklumat berkenaan pelajar-pelajar baru bagi mencari bakat-bakat baru yang boleh diketengahkan pada masa akan datang dalam usaha memartabatkan FPBU. Sesi ini berakhir pada pukul 4.00 petang. Setelah selesai program, jamuan ringan telah diadakan sebelum pelajar bersurai.

Secara keseluruhannya, program tersebut berjalan dengan lancar hasil daripada kerjasama semua pihak. Tahniah kepada pihak FPBU atas kejayaan menganjurkan majlis tersebut dengan jayanya. Kepada pelajar-pelajar baru FPBU selamat menyertai ahli keluarga FPBU. Semoga kedatangan kalian menambahkan lagi keceriaan di FPBU.

No comments: